Skip to content

Na czym polega modernizacja maszyn pomiarowych?

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe rzadko zużywają się do tego stopnia, że faktycznie wymagają wymiany. W czasie użytkowania warto podejmować działania prewencyjne, które zapobiegają starzeniu się maszyn.

Do osiągnięcia tego celu służy modernizacja. W przypadku usterki lub przestarzałego oprogramowania jest ona doskonałą alternatywą dla zakupu nowego urządzenia.

Przekształcenie maszyny CMM służy przywróceniu jej pełnej wydajności.

Może ono przyjąć dwojaką formę: aktualizacji oprogramowania (software) lub pełnej modernizacji sprzętowej (retrofit).

Aktualizacja oprogramowania pomiarowego

Modernizacja maszyn pomiarowych CMM przebiega częściowo lub całościowo. W pierwszym przypadku zakłada ona wymianę oprogramowania pomiarowego z zachowaniem obecnego kontrolera numerycznego. Aktualizacje oprogramowania dotyczą przeważnie maszyn CMM w wieku poniżej 7 lat.

Instalowany pakiet powinien wyróżniać się kompleksowością i prostym interfejsem, a jego uniwersalność powinna umożliwić konfigurację urządzeń pochodzących od różnych producentów.

Dystrybutorzy zaawansowanych systemów pomiarowych, którzy w swoich wachlarzu usług oferują także retrofit maszyn, proponują kilka pakietów software m.in.:

Wiodącym oprogramowaniem jest Metrolog X4. Co decyduje o jego wysokiej pozycji na wyżej wymienionej liście?

Metrologic-Group-software-suite-k

Metrolog X4 – najważniejsze informacje

Pakiet software Metrolog X4 jest wynikiem wieloletnich działań Metrologic Group – producenta oprogramowań do pomiarów 3D, który zyskał renomę na światowym rynku. To może oznaczać tylko jedno: uzyskanie wysokiego poziomu kontroli jakości oraz poprawę wydajności swoich urządzeń.

64-bitowa architektura programu oparta na najnowszych technologiach komputerowych i systemach operacyjnych nie tylko zwiększa przepustowość oprogramowania metrologicznego, ale też znacznie upraszcza codzienne czynności pomiarowe.

Jedną z najważniejszych zalet oprogramowania pomiarowego Metrolog X4 jest możliwość korzystania z bezpłatnego programu i-Viewer. Daje on użytkownikom szeroką perspektywę wymiany i obróbki danych nie tylko w obrębie jednego zakładu, ale również z klientami, partnerami i podwykonawcami.

Co bardzo istotne, wizualizacja wyników jest możliwa na dowolnym komputerze PC.

Do pozostałych korzyści wynikających z instalacji oprogramowania do maszyn CMM Metrolog X4 zalicza się:

  • pełną analizę GD&T – w tym przetwarzanie złożonych tolerancji geometrycznych;
  • rozbudowaną analizę chmury punktów;
  • łatwy w obsłudze interfejs graficzny dostosowany do jego potrzeb, rodzaju maszyny i typu pomiaru;
  • rozbudowanie funkcji raportowania;
  • instrukcje operatora w celu zwiększenia wydajności na linii produkcyjnej.

Przed wyborem najlepszego wariantu modernizacji dla maszyny pomiarowej 3D należy dokonać przeglądu wszystkich komponentów, z jakich się ona składa.

Sprawdź modernizację maszyn pomiarowych Retrofit  

Jak przedstawia się proces pełnego udoskonalenia CMM?

Modernizacja CMM ma miejsce w przypadku maszyn starszych niż 7 lat. Następuje kompletna wymiana sterownika CNC oraz systemu komputerowego. W zależności od stanu urządzenia Retrofit może dodatkowo obejmować wymianę, takich komponentów jak: skala pomiarowa, głowica odczytowa, czy układ pneumatyczny.

Tak o procesie modyfikacyjnym wypowiada się Laurent Porte – dyrektor zarządzający Metrologic Group: „Typowa modernizacja, w skład której wchodzi przeskalowanie CMM i pełne okablowanie, zajmuje około 2 tygodnie. Jeśli w wyposażeniu firmy znajduje się tylko jedna maszyna CMM, czas jej przestoju koniecznie musi być uwzględniony w projekcie”.


Koszt modernizacji maszyny współrzędnościowej nie jest zależny od jej wielkości. Należy mieć jednak na uwadze, że wiele tego rodzaju mechanizmów instalowanych jest w pomieszczeniach kontroli jakości, a ich wydobycie w celu zastąpienia nową maszyną może przysporzyć sporo problemów logistycznych.

W końcowym kosztorysie należy więc uwzględnić zakłócenia powstałe w trakcie działalności produkcyjnej.

maszyna-cmm-t

Retrofit maszyn CMM - korzyści

Jakie profity niesie za sobą modernizacja maszyn pomiarowych? Przede wszystkim należy tutaj wymienić:

  • zwiększenie wydajności sprzętu i uzyskanie szybkich rezultatów dzięki oprogramowaniu pomiarowemu oraz uniwersalnemu sterownikowi CNC;
  • przedłużenie żywotności maszyny (oszczędność czasu w przypadku napraw);
  • obniżenie kosztów konserwacji i serwisowania;
  • zmniejszenie ryzyka awarii i przestojów, a co za tym idzie wzrost zaufania ze strony klientów;
  • zapewnienie uniwersalnej platformy technologicznej dla całego parku maszynowego (również dla starszych maszyn).

Przemiana wewnętrzna sprzętu pomiarowego jest bardziej opłacalna dla przedsiębiorstwa, aniżeli zastąpienie go zupełnie nowym.

Dzięki wciąż postępującej technologii oraz możliwości wysoko zaawansowanej cyfryzacji maszyny CMM zyskują nową funkcjonalność i wydajność – tym samym dostają drugie życie. To zdecydowanie wielki krok naprzód dla wszystkich firm działających w branży metrologii pomiarowej.

Poznaj najważniejsze funkcje maszyn CMM