Rodzina sond elektrostykowych RENISHAW TP

pasek_no_background

Oferujemy pełny asortyment systemów dostosowanych do praktycznych potrzeb każdego KLIENTA, od pomiaru na maszynach współrzędnościowych manualnych do złożonych procedur pomiarowych na szybkich maszynach CNC.

RENISHAW TP20
RENISHAW TP200
RENISHAW TP6A
RENISHAW TP7M

TP20

TP200

TP6(A)

TP7M

Sonda elektrostykowa RENISHAW TP20

pasek_no_background

Miniaturowa sonda elektrostykowa z wymiennymi modułami umożliwia używanie całej gamy konfiguracji trzpieni pomiarowych i przedłużaczy w celu uzyskiwania dostępu do elementów na przedmiotach o skomplikowanych kształtach.

TP20 jest systemem miniaturowej 5-kierunkowej lub 6-kierunkowej sondy elektrostykowej z gniazdem kinematycznym. Konstrukcja dwuczęściowa, składająca się z korpusu sondy oraz odłączanego modułu (modułów) trzpienia pomiarowego, przyłączanego za pomocą magnetycznego uchwytu kinematycznego o wysokiej powtarzalności. Zapewnia to możliwość ręcznej lub automatycznej zmiany konfiguracji trzpieni pomiarowych bez potrzeby ponownej kalibracji końcówek trzpieni. Dzięki temu uzyskuje się znaczne oszczędności czasu procedur pomiarowych.

Elementy składowe systemu

 • Korpus sondy TP20
 • Moduł sondy TP20 — siedem wariantów umożliwia optymalizację w celu dostosowania do zastosowania
 • Magazynek zmiany modułów MCR20 lub TCR20 — praca automatyczna
 • Magazynek do przechowywania modułów MSR1 — praca ręczna
 • Nadaje się do stosowania ze sterownikami PI 7-3, PI 200-3 i UCC firmy Renishaw

   

RENISHAW TP20
Kierunki pomiaru

wszystkie moduły oprócz 6W                              6W

± X, ± Y, +Z                                                                    ±X, ±Y, ±Z

Odpowiedni interfejs   Sterowanie PI 7-3, PI 200-3, UCC
Zmienność drogi przełączania

 LF                                                                                   SF / EM1 / EM2                                                             MF                                                                                 EF                                                                               6W

 ±0,60 µm                                                                 ±0,80 µm                                                                     ±1,00 µm                                                                   ±2,00 µm                                                                 ±1,50 µm

Powtarzalność jednokierunkowa  LF / SF / EM1 / EM2                                                       MF                                                                                 EF                                                                               6W

±0,35 µm                                                                  ±0,50 µm                                                                ±0,65 µm                                                                  ±1,00 µm

Powtarzalność wymiany trzpieni pomiarowych

MCR20                                                                Ręczna wymiana

±0,50 µm                                                                ±1,00 µm

Asortyment trzpieni pomiarowych   M2
Metoda mocowania
  gwint M8

 

Moduły sondy

Dostępnych jest siedem modułów sondy, dostosowanych do zastosowania, które są oznakowane kolorowymi pokrywami

Moduł   Zastosowanie Siły wyzwalania Długości trzpienia pomiarowego
SF — standardowa siła TP20_SF Nadaje się do większości zastosowań.

XY: 0,08 N                                  Z: 0,75 N                                    Trzpień 10 mm

od 10 mm do 50 mm GF
LF — niska siła TP20_LF Przeznaczony do zastosowań wymagających niskiej siły wyzwalania — np. uszczelki gumowe. XY: 0,055 N                                Z: 0,65 N                                    Trzpień 10 mm od 10 mm do 30 mm
MF — średnia siła TP20_MF Zastosowania, w których wymagana jest wyższa niż standardowa siła wyzwalania. XY: 0,1 N                                    Z: 1,9 N                                    Trzpień 25 mm od 10 mm do 60 mm
EF — zwiększona siła TP20_EF Duże zespoły trzpieni pomiarowych lub zastosowania, gdzie drgania powodują fałszywe wyzwolenia „przez powietrze” XY: 0,1 N                                    Z: 3,2 N                                    Trzpień 50 mm od 10 mm do 60 mm
6W — 6-drogowy TP20_6W Pomiar w kierunku –Z — np. podcięcia XY: 0,14 N                                  Z: 1,6 N                                    Trzpień 10 mm od 10 mm do 50 mm
EM1 STD — przedłużacz 50 mm TP20_EM1 Większość zastosowań, gdzie wymagane jest użycie przedłużacza 50 mm XY: 0,08 N                                  Z: 0,75 N                                    Trzpień 10 mm od 10 mm do 50 mm
EM2 STD — przedłużacz 75 mm TP20_EM2 Większość zastosowań, gdzie wymagane jest użycie przedłużacza 75 mm XY: 0,08 N                                  Z: 0,75 N                                    Trzpień 10 mm od 10 mm do 50 mm

Sonda elektrostykowa RENISHAW TP200

pasek_no_background

Miniaturowa sonda z wymianą modułów, w której zastosowano mechanizmy tensometryczne w celu zapewnienia wyższej dokładności oraz dłuższego okresu żywotności w porównaniu z sondą elektrostykową z uchwytem kinematycznym.

W sondzie TP200 wykorzystuje się mikroprzetworniki tensometryczne, aby zapewnić doskonałą powtarzalność oraz dokładność pomiaru kształtu w trzech wymiarach, nawet przy użyciu długich trzpieni pomiarowych.

Ta technologia czujników gwarantuje submikronową powtarzalność i eliminuje błędy graniastości, charakterystyczne dla sond kinematycznych. Półprzewodnikowe układy elektroniczne ASIC wewnątrz sondy zapewniają niezawodne działanie w milionach punktów wyzwalania.

W sondzie TP200B stosuje się tę samą technologię co w sondzie TP200, lecz charakteryzuje się ona wyższą tolerancją na drgania. Pomaga to przezwyciężyć problem generowania wyzwoleń „przez powietrze”, które mogą powstawać w wyniku drgań przenoszonych przez maszynę współrzędnościową lub podczas stosowania długich trzpieni pomiarowych o większych szybkościach pozycjonowania.

Elementy składowe systemu

 • Korpus sondy TP200 lub TP200B (TP200B jest odmianą o zwiększonej odporności na drgania)
 • Moduł trzpieniowy TP200 —wybór stałych sił powodujących wychylenie końcówki trzpienia: SF (standardowa siła) lub LF (niska siła)
 • Interfejs sondy PI 200-3
 • Magazynek do wymiany trzpieni pomiarowych SCR200

RENISHAW TP200
Podsumowanie danych technicznych TP200 TP200B
Główne zastosowanie Maszyna współrzędnościowa z bezpośrednim sterowaniem komputerowym w zastosowaniach, gdzie wymagana jest wysoka dokładność. Jak w przypadku TP200 lecz w zastosowaniach, gdzie występują wyzwolenia „przez powietrze”.
Kierunki pomiaru 6 osi: ±X, ±Y, ±Z 6 osi: ±X, ±Y, ±Z
Powtarzalność jednokierunkowa (2σ µm)

Poziom wyzwalania 1: ±0,40 µm                        Poziom wyzwalania 2: ±0,50 µm

Poziom wyzwalania 1: ±0,40 µm                        Poziom wyzwalania 2: ±0,50 µm
Odchyłka pomiaru kształtu XY (2D)

Poziom wyzwalania 1: ±0,80 µm                        Poziom wyzwalania 2: ±0,90 µm

 Poziom wyzwalania 1: ±1 µm                             Poziom wyzwalania 2: ±1,2 µm

Odchyłka pomiaru kształtu XYZ (3D)

 Poziom wyzwalania 1: ±1 µm                             Poziom wyzwalania 2: ±1,4 µm

Poziom wyzwalania 1: ±2,50 µm                            Poziom wyzwalania 2: ±4 µm

Powtarzalność wymiany trzpieni pomiarowych

Z użyciem SCR200: maks. ±0,50 µm                Ręcznie: Maks. ±1 µm

Z użyciem SCR200: maks. ±0,50 µm                Ręcznie: Maks. ±1 µm

Siła wyzwalania (na końcówce trzpienia pomiarowego)

Płaszczyzna XY (wszystkie moduły): 0,02 N           Oś Z (wszystkie moduły): 0,07 N

Płaszczyzna XY (wszystkie moduły): 0,02 N           Oś Z (wszystkie moduły): 0,07 N

Siła wychylenia końcówki trzpienia  (przy przemieszczeniu o 0,50 mm)

Płaszczyzna XY (moduł SF / EO): od 0,2 N do 0,4 N  Płaszczyzna XY (moduł LF): od 0,1 N do 0,15 N       Oś Z (moduł SF / EO): 4,90 N                                     Oś Z (moduł LF): 1,60 N

Płaszczyzna XY (moduł SF / EO): od 0,2 N do 0,4 N  Płaszczyzna XY (moduł LF): od 0,1 N do 0,15 N       Oś Z (moduł SF / EO): 4,90 N                                     Oś Z (moduł LF): 1,60 N

Masa (czujnik sondy i moduł) 22g 22g
Maksymalne przedłużenie (na głowicy serii PH10 PLUS) 300 mm 300 mm
Maksymalna zalecana długość trzpienia pomiarowego (gama trzpieni M2)

Moduł SF / EO: stal 50 mm — GF 100 mm      Moduł LF: stal 20 mm — GF 50 mm

Moduł SF / EO: stal 50 mm — GF 100 mm      Moduł LF: stal 20 mm — GF 50 mm
Metoda mocowania gwint M8 gwint M8
Odpowiedni interfejs PI 200-3UCC PI 200-3, UCC
Magazynek wymiany modułów

Automatyczny: SCR200                          Ręcznie: MSR1

Automatyczny: SCR200                          Ręcznie: MSR1

Asortyment trzpieni pomiarowych
M4 M2

 

Moduły trzpieniowe sondy TP200

Moduł trzpieniowy jest mocowany na korpusie sondy TP200/TP200B za pośrednictwem magnetycznego uchwytu kinematycznego o wysokiej powtarzalności, co umożliwia dokonywanie szybkiej wymiany trzpieni pomiarowych oraz zapewnia zabezpieczenie przed nadmiernych wychyleniem.

Dostępne są trzy moduły, z dwiema różnymi siłami powodującymi wychylenie końcówki trzpienia.

Moduł SF (standardowa siła) LF (niska siła) EO (wydłużone wychylenie końcówki)
Zastosowanie Moduł ogólnego przeznaczenia. Zastosowania, gdzie stosuje się trzpienie pomiarowe o mniejszych średnicach kulki lub gdzie wymagana jest minimalna siła. Przedłużone wychylenie końcówki trzpienia pomiarowego w celu zapewnienia bezpiecznego zatrzymania maszyny współrzędnościowej przy wyższych prędkościach pomiaru.
Uwagi Trzpienie pomiarowe o długości do 100 mm i średnicy kulki > 1 mm. Kulki o średnicy mniejszej niż 1 mm.

Taka sama siła wychylenia końcówki trzpienia, jak w przypadku modułu SF.

Dodatkowe wychylenie o 8 mm w osi Z.

 

Sonda elektrostykowa RENISHAW TP6 i TP6A

pasek_no_background

Wytrzymałe sondy kinematyczne z opcjami mocowania na gwincie M8 oraz mocowania typu „autojoint

Sondy TP6 i TP6A oferują odmienne opcje mocowania (odpowiednio gwint M8 oraz mocowanie „autojoint”). Obie sondy są kinematycznymi sondami elektrostykowymi i posiadają ręczną regulację siły wyzwalania dla zapewnienia optymalnej efektywności działania sondy przy różnych konfiguracjach trzpienia pomiarowego.

Mogą utrzymywać długie trzpienie pomiarowe (trzpienie z gwintem M3), a ich średnica wynosi 25 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości sonda charakteryzuje się możliwością znacznego wychylenia trzpienia podczas pomiaru.

RENISHAW TP6(A)
Podsumowanie danych technicznych TP6 TP6A
Główne zastosowanie Odporne, uniwersalne maszyny współrzędnościowe z bezpośrednim sterowaniem komputerowym oraz ręczne maszyny współrzędnościowe. Jak TP6, lecz z szybką wymianą sondy bez ponownej kalibracji.
Kierunki pomiaru 5 osi: ± X, ± Y, +Z 5 osi: ± X, ± Y, +Z
Maksymalna powtarzalność jednokierunkowa (2s µm) (na końcówce trzpienia pomiarowego)
±0,35 µm ±0,35 µm
Zmienność drogi przełączania 360° (płaszczyzna XY) ±1 µm ±1 µm
Masa

56 g

76 g

Asortyment trzpieni pomiarowych

M3

M3

Zakres siły wyzwalania (możliwość regulacji)

od 0,11 N do 0,3 N

od 0,11 N do 0,3 N

Siła wyzwalania (ustawiana przez Renishaw)

od 0,11 N do 0,13 N

od 0,11 N do 0,13 N

Wychylenie końcówki pomiarowej (typowe)

 Płaszczyzna XY: ±22°                                               Oś +Z: 5,5 mm przy 0,11 N                                           2 mm przy 0,3 N

 Płaszczyzna XY: ±22°                                               Oś +Z: 5,5 mm przy 0,11 N                                           2 mm przy 0,3 N
Maksymalne przedłużenie na głowicy serii PH10 200 mm 200 mm
Metoda mocowania
gwint M8 mocowanie „autojoint”
Odpowiedni interfejs
PI 7-3PI 200-3, UCC PI 7-3, PI 200-3, UCC

 

Sonda elektrostykowa RENISHAW TP7M

pasek_no_background

Tensometryczna sonda stykowa o średnicy 25 mm (1 cal) z mocowaniem typu „autojoint”, przystosowana do bardzo dokładnych pomiarów detali.

Sonda TP7M jest sondą elektroniczną wykorzystującą technologię tensometryczną, która zapewnia wyższą dokładność pomiaru oraz eliminuje błędy graniastości i osiągnięcia stanu gotowości.Oferuje również znacznie dłuższy okres żywotności niż kinematyczne sondy elektrostykowe.

Dzięki złączu typu „autojoint” sonda TP7M jest zgodna z głowicami PH10M PLUS/PH10MQ PLUS, stałą głowicą PH6M oraz serią adapterów (PEM).

 

RENISHAW TP7M
Podsumowanie danych technicznych TP7M
Główne zastosowanie systemy FMS i systemy zautomatyzowane, uniwersalne maszyny współrzędnościowe z bezpośrednim sterowaniem komputerowym oraz ręczne maszyny współrzędnościowe
Kierunki pomiaru 6 osi: ±X, ±Y, ±Z
Dokładność 3D (test według ISO 10360 Pt 2) Nd.
Powtarzalność jednokierunkowa (2σ µm) Poziom wyzwalania 1: ±0,25 µm                                                                      Poziom wyzwalania 2: ±0,50 µm
Odchyłka pomiaru kształtu XY (2D)

Poziom wyzwalania 1: ±0,25 µm                                                                      Poziom wyzwalania 2: ±0,50 µm

Odchyłka pomiaru kształtu XYZ (3D)

Poziom wyzwalania 1: ±0,50 µm                                                                Poziom wyzwalania 2: ±1 µm

Siła wyzwalania (na końcówce trzpienia pomiarowego)

Płaszczyzna XY: 0,02 N                                                                                            Oś Z: 0,15 N

Siła wychylenia końcówki trzpienia

Płaszczyzna XY: 0,78 N                                                                                                Oś Z: 11,75 N

Masa 85 g (3 uncje)
Maksymalne przedłużenie (na głowicy serii PH10 PLUS) 200 mm
Maksymalna zalecana długość trzpienia pomiarowego (gama trzpieni z gwintem M4)
Stal 150 mm — GF 180 mm
Metoda mocowania wieloprzewodowe zamocowanie typu „autojoint”
Odpowiedni interfejs
PI 7-3
Automatyczna zmiana sondy Magazynek automatycznej wymiany
Asortyment trzpieni pomiarowych
M4

 

Katalog
comtec 3D

catalog-img

Katalog
comtec 3D

Pobierz katalog