Skip to content

Ile kosztuje maszyna pomiarowa 3D?

Korzystanie z wysoko zaawansowanej techniki współrzędnościowej staje się normą w firmach produkcyjnych. Jedną z korzyści jest skrócenie cyklu pomiarowego, a co za tym idzie, usprawnianie procesu produkcji. Przed dokonaniem zakupu nowego sprzętu pomiarowego dyrektorzy firm stawiają sobie podstawowe pytania: „Ile kosztuje maszyna CMM? oraz „Od czego zależy jej cena?” 


Cena maszyny pomiarowej 3D - czy da się ją jednoznacznie określić?

Maszyna pomiarowa CMM to konstrukcja o wysokiej złożoności, wsparta najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, bez której trudno obecnie wyobrazić sobie sprawny proces produkcyjny i przeprowadzanie operacji kontrolnych na najwyższym poziomie. Wejście w jej posiadanie oznacza dla firmy realizowanie zadań pomiarowych ze wzorową precyzją i wyeliminowanie przestojów na linii produkcyjnej. Nic dziwnego, że dyrektorzy koncernów produkcyjnych traktują zakup maszyny pomiarowej jako rzecz pierwszorzędną. 


Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje maszyna pomiarowa CMM? Cena tego specjalistycznego sprzętu sięga kilkudziesięciu tysięcy euro, a jej wzrost uzależniony jest od kilku wariantów np. głowica REVO zwiększy wartość niektórych maszyn nawet dwukrotnie. 


Współrzędnościowa maszyna pomiarowa – czynniki kształtujące cenę

Poszczególne maszyny pomiarowe 3D mają różne przeznaczenie, zatem różnią się od siebie pod względem wizualnym. I to właśnie funkcje, do jakich zostały stworzone, determinują wielkość i specyfikę całej konstrukcji.

Pierwszym czynnikiem mającym więc wpływ na cenę jest typ maszyny. Przykładowo, koszt maszyny pomiarowej mostowej różni się od sumy, jaką trzeba zapłacić za maszynę portalową. Ta pierwsza może być bowiem dwa razy droższa od drugiej.

Następną zależność stanowią dodatkowe funkcje oprogramowania. Choć podstawowa konfiguracja systemu zapewnia pełne możliwości wykorzystania maszyny, niektóre parametry dodawane są na prośbę klientów indywidualnych. Doskonałym przykładem są tutaj moduły zaprojektowane dla BMW - niemieckiego koncernu motoryzacyjnego, BMWIpp (BMW Inspection plan and protocol), które pozwalają eksportować dane w tekstowym formacie, dzięki czemu mogą być one odpowiednio przetwarzane.  

Trzecim czynnikiem warunkującym koszt maszyny CMM jest jej przyszłe zastosowanie. Cena maszyny wykorzystywanej do pomiarów stykowych, skanowania stykowego, czy pomiarów optycznych będzie odpowiednio rosła. W tym wypadku jako przykład może posłużyć sonda stykowa skanująca, która zbiera wiele punktów pomiarowych w jednym czasie. Jej wysoka dokładność prowadząca do lepszej analizy wyników przekłada się na wyższą cenę. 


Pozostałe parametry determinujące cenę maszyny pomiarowej

Oprócz wyżej wymienionych kryteriów mających bezpośredni wpływ na cenę maszyny CMM, warto wspomnieć o parametrach, które decydują o jej ostatecznej wysokości. Za przykład posłuży TRIMEK SPARK dystrybuowany przez COMTEC 3D.

Maszyny pomiarowe 3D firmy TRIMEK zakupywane do laboratoriów pomiarowych oraz stosowane w warunkach produkcyjnych tworzą niezawodną aparaturę weryfikującą poprawność procesu wytwarzania komponentów. TRIMEK SPARK 10.07.07 o zakresie pomiarowym 1000 mm × 700 mm × 700 mm wyposażony jest w głowicę RENISHAW PH10, sondę RENISHAW TP20 oraz magazynek automatycznej wymiany. Oczywiście tak skrupulatnie dobrane elementy składowe podnoszą jakość i poziom precyzji pomiarów, co w praktyce oznacza wyższą wartość cenową urządzenia. 

Kompatybilne z maszyną oprogramowanie METROLOG X4 w podstawowej konfiguracji zapewnia pełne wykorzystanie możliwości sprzętu.  Dodatkowe moduły oprogramowania zwiększą jego możliwości, ale też cenę całego zestawu. 

Wśród parametrów i elementów uzupełniających współrzędnościową maszynę pomiarową, które podnoszą jej próg cenowy, znalazły się ponadto:


  • dodatkowe opcje oprogramowania tj. pętle warunkowe, moduł gear, moduł BMWIpp
  • różnego rodzaju sondy np. sonda optyczna zapewniająca skanowanie milionów punktów w czasie rzeczywistym;
  • kompensacja temperatury;
  • system wibroizolacji;
  • magazynki automatycznej wymiany sondy.

Nie ma konkretnej odpowiedzi na pytanie: „Ile kosztuje maszyna pomiarowa 3D?”, a finalna suma pieniędzy, jaką dysponować musi klient, zależy od wielu czynników. Mimo to przemyślany dobór funkcji maszyny pomiarowej oraz jej elementów składowych na pewno zapunktuje w przyszłości. Jednym słowem: nie liczy się ilość, ale jakość, a maszyna pomiarowa CMM to doskonała inwestycja dla firm działających w różnych gałęziach przemysłowych.