Multisensoryczny 5-osiowy system pomiarowy RENISHAW REVO-2

pasek_no_background

W systemie REVO stosuje się zsynchronizowane przemieszczanie oraz 5-osiową technologię pomiarową. Minimalizuje ona wpływ błędów dynamicznych występujących przy przemieszczaniu ciężkich elementów konstrukcji maszyny współrzędnościowej z dużymi prędkościami.

Pomiar w tej technologii realizowany jest głównie za pomocą ruchu głowicy, podczas gdy portal maszyny nie przemieszcza się lub porusza się z niewielką prędkością. Zastosowanie sondy pomiarowej z elastyczną końcówką pomiarową dodatkowo wpływa na wzrost dokładności i polepszenie parametrów całego systemu pomiarowego. System wymiennych sond, stosowany w połączeniu z tanim magazynem wymiany, oferuje dodatkowe zwiększenie funkcjonalności systemu.

5 osiowa głowica RENISHAW REVO-2
Sterownik Renishaw UCC S5

System układu sterowania

pasek_no_background

Podstawę 5-osiowego systemu pomiarowego stanowi sterownik maszyny współrzędnościowej UCC S5 firmy Renishaw — 3, ze wspomnianych 5 osi, są osiami maszyny, a 2 osie to osie obrotowe głowicy. Opatentowana technologia sterownika UCC S5 oferuje możliwość przemieszczeń 5-osiowych, synchronizacji oraz pomiarów 5-osiowych.

Dla uzyskania wysokich prędkości skanowania konieczne jest wyposażenie 5-osiowego systemu pomiarowego w pełni zintegrowaną pętlę sterowania. W tym celu stosuje się system UCC S5 oraz SPA3 firmy Renishaw.

Magazynek wymiany sond systemu REVO

pasek_no_background

Magazynek wymiany sond systemu REVO ma zapewniać automatyczną wymianę sond i układów trzpieni pomiarowych. Podstawowym celem tego systemu jest poprawa elastyczności dzięki możliwości używania i przechowywania dłuższych trzpieni pomiarowych oraz dużych układów trzpieni typu gwiazda.

Aby zapewnić optymalne parametry pomiaru, sondy REVO i układy trzpieni pomiarowych powinny być wymieniane automatycznie przy użyciu portów wymiany REVO (RCP TC-2, RCP TC-3 i RCP2) oraz magazynu wymiany (FCR25). Porty te są zainstalowane na modułowym systemie magazynka (MRS2).

Magazynek wymiany sond Renishaw MRS2
5 osiowa głowica RENISHAW REVO-2

Szybsza kalibracja

pasek_no_background

Kalibracja w tradycyjnych systemach maszyn współrzędnościowych pochłania znaczne ilości czasu, który można wykorzystać na pomiary. Nieskomplikowana i praktyczna technika kalibracji systemu REVO-2 przy użyciu kuli wzorcowej określa rzeczywistą geometrię głowicy i sondy, co pozwala na wykonywanie pomiarów w dowolnym kierunku.

W przypadku, gdy maszyny współrzędnościowej używa się tylko do kontrolowania jednej lub ograniczonej liczby przedmiotów, do pomiarów wykorzystuje się około 10 orientacji kątowych głowicy. Kalibracja w tych położeniach może trwać nawet około 30 minut. System REVO-2 potrzebuje tylko 20 minut.

Jeżeli maszyna współrzędnościowa jest używana do pomiaru wielu różnych części, może występować nawet do 40 orientacji kątowych głowicy, co znacznie wydłuża czas kalibracji do około 2 godzin. System REVO-2 potrzebuje znowu tylko 20 minut.

Zdecydowane oszczędności czasu kumulują się, gdy proces kalibracji jest regularnie powtarzany w celu spełnienia wymagań procedur kontroli jakości lub po kolizji sondy.

Opcje sond systemu REVO-2

pasek_no_background
5 osiowa głowica RENISHAW REVO-2- opcje sond systemu
Sonda skanująca Renishaw REVO RSP2

Sonda skanująca REVO RSP2

pasek_no_background

RSP2 — dwuwymiarowa sonda skanująca i trójwymiarowa sonda
elektrostykowa.

 RSP2 jest lekką sondą pomiarową przeznaczoną specjalnie do systemów REVO®. Umożliwia skanowanie dwuwymiarowe (x, y) oraz trójwymiarowe pomiary elektrostykowe. RSP2 posiada uniwersalny korpus, na którym można instalować różnej długości trzpienie pomiarowe o minimalnym zasięgu 175 mm i maksymalnym zasięgu 500 mm.
 

W sondzie RSP zastosowano specjalnie zaprojektowaną technologię, która pozwala na zmniejszenie siły podczas skanowania i zminimalizowanie zużycia trzpienia pomiarowego.

Sterowanie UCC limituje wybór trzpieni pomiarowych, których można użyć z sondą RSP2, zapewniając w ten sposób optymalne wyniki pomiarowe. Więcej informacji na temat trzpieni pomiarowych mocowanych na sondzie RSP2.

Trójwymiarowe sondy skanujące REVO RSP3

pasek_no_background

RSP3 wyposaża system REVO® w możliwość skanowania trójwymiarowego (x,y,z) oraz użycia bocznych trzpieni pomiarowych.

RSP3 uzupełnia system sondy RSP2, wyposażając system REVO w możliwości skanowania trójwymiarowego (x,y,z) oraz użycia bocznych trzpieni pomiarowych. Jest wykorzystywana do skanowania w 3 osiach, czyli do pomiarów ze stałym kątem głowicy REVO. Rodzina sond RSP3 pozwala na stosowanie trzpieni pomiarowych o różnych długościach z równoczesnym zachowaniem optymalnych parametrów pomiarowych.

Trójwymiarowe sondy skanujące Renishaw REVO RSP3
Sonda do pomiaru chropowatości powierzchni Renishaw SFP2 dla systemu REVO

Sonda do pomiarów chropowatości powierzchni SFP2 dla systemu REVO®

pasek_no_background

Sonda REVO® SFP2 pozwala na zintegrowanie kontroli chropowatości powierzchni z pomiarem części na maszynie współrzędnościowej.

Pomiar chropowatości powierzchni

Pomiar chropowatości powierzchni tradycyjnie wymagał użycia ręcznych czujników pomiarowych lub przenoszenia mierzonych części na dedykowane urządzenie. System multisensoryczny REVO umożliwia wykonanie pomiaru chropowatości powierzchni na maszynie współrzędnościowej, jako integralną część programu pomiarowego, a wymiana między sondą skanującą, a SFP2 wykonywana jest automatycznie przy użyciu magazynka. Ta unikalna cecha pozwala na pełne zamieszczenie analizy jakości wykończenia powierzchni w jednym raporcie z pomiarów.

Automatyczny pomiar chropowatości powierzchni za pomocą SFP2 w połączeniu z 5-osiową technologią pomiarową pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności czasu oraz zwiększa rentowność inwestycji w maszynę współrzędnościową.

RSP3-6 REVO — sonda skanująca o rozszerzonym zasięgu

pasek_no_background

Długie końcówki w połączeniu z 5-osiowymi przemieszczeniami w celu zapewnienia lepszego dostępu do przedmiotu oraz automatyczna wymiana sond w celu zwiększenia elastyczności.

Sonda RSP3-6 umożliwia lepszy dostęp i możliwości pomiaru elementów znajdujących się głęboko w otworach poprzez połączenie długich końcówek z 5-osiowymi przemieszczeniami systemu REVO. Jest idealnym rozwiązaniem do badania dużych przedmiotów, jak np. bloki silników maszyn ciężkich używanych w budownictwie, kopalniach, przemyśle motoryzacyjnym i obronnym.

Sonda RSP3-6 jest dostępna wraz z serią talerzyków do montażu prostych oraz bocznych trzpieni pomiarowych. Można jej używać zarówno w trójwymiarowych pomiarach elektrostykowych, jak i w dwuwymiarowych pomiarach skanujących. Można ją automatycznie wymieniać z wykorzystaniem magazynka na wszystkie inne, dostępne sondy dla systemu REVO. Elastyczność oznacza, że można zawsze dobrać optymalne narzędzie do skontrolowania szerokiej gamy elementów — wszystkich na jednej maszynie współrzędnościowej.

Sonda skanująca o rozszerzonym zasięgu Renishaw RSP3-6 REVO

Parametry techniczne - wymiary

pasek_no_background
5 osiowa głowica RENISHAW REVO-2 -wyniary

Parametry techniczne - specyfikacja

pasek_no_background
Waga (bez modułu i kabli) 2.1 kg (4 lb 10 oz)
Zakres temperatury pracy 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
Maksymalna prędkość ruchu 3 obr/s 
Kąt obrotu osi A -5° do +120° (dla RSP2 i RVP)
-100° do +120° (do kalibracji oraz RSP3 i SFP1)
Kąt obrotu osi B Nieograniczony
Rozdzielczość kątowa 0.02 arc sec (0.01 µm / 100 mm)
Łożyska Powietrzne - zużycie powietrza do 35 l/min (5 bar do 8,5 bar)
Magazynek RCP TC-# do wymiany sondy / RCP do wymiany trzpienia pomiarowego; VPCP i VMCP dla systemu wizyjnego
Mocowanie Mocowanie w pinoli tylko w orientacji pionowej (może być wymagany adapter)

Informacje ze strony producenta

5 osiowa głowica RENISHAW REVO

Katalog
comtec 3D

catalog-img

Katalog
comtec 3D

Pobierz katalog