Skip to content

Wizyta referencyjna w Odlewni Kutno

Naszą podróż po innowacyjnych rozwiązaniach w kontroli jakości produkcji, rozpoczynamy od wizyty referencyjnej w Odlewni Kutno. To spotkanie, podczas którego opowiemy, jak firma Comtec 3D wspiera Odlewnię Kutno w poprawie jakości oraz przyspieszeniu procesów produkcyjnych.

Odlewnia Kutno – charakterystyka firmy

Odlewnia Kutno to nowoczesne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji wysokiej jakości odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego. Firma kładzie nacisk na kompleksową obsługę procesu produkcyjnego, rozpoczynając od przygotowania projektu dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, poprzez modelowanie, wykonanie odlewów, obróbkę, malowanie, aż po kompletację i dostawę. Oferując szeroki zakres gatunków żeliwa, firma spełnia różnorodne potrzeby branż przemysłowych.

Wyróżniającą cechą Odlewni Kutno jest zaangażowanie w zachowanie najwyższych standardów jakościowych, co potwierdzają certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Firma systematycznie inwestuje w nowoczesne technologie, co umożliwia poszerzanie oferty produkcyjnej i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Jednocześnie, w trosce o środowisko, implementuje energooszczędne rozwiązania, redukujące negatywny wpływ produkcji na naturę.

Przedsiębiorstwo dostarcza odlewy do różnych sektorów przemysłu, takich jak motoryzacyjny, kolejowy, maszynowy, stoczniowy, lotniczy, energetyczny, budowlany, a także do producentów maszyn rolniczych i armatury wodociągowej. Posiadając w swojej ofercie usługę obróbki mechanicznej detali, firma zapewnia kompleksową obsługę klientów, z gwarancją szybkiego czasu wdrożenia produktu oraz maksymalnej powtarzalności jakościowej i wymiarowej wyrobów.

Odlewnia Kutno to przedsiębiorstwo, które aktywnie i wielowymiarowo działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Produkcja odlewnicza – wpływ problemów napotykanych przy kontroli jakości na cały proces produkcji

W procesie produkcji odlewów, zadaniem kontroli jakości jest wyeliminowanie pojawiających się różnego rodzaju wad czy defektów, takich jak porysowania, pęknięcia nierówności powierzchni czy niedoskonałości w strukturze materiału. Te problemy wpływają nie tylko na estetykę wyrobów odlewniczych, ale również mogą wpływać na ich wytrzymałość i funkcjonalność.

Niewątpliwym wyzwaniem jest także zapewnienie spójności i powtarzalności procesów produkcyjnych.

„Dążymy do tego, aby każda partia wyrobów była zgodna z naszymi wysokimi standardami jakościowymi. Jednakże, czynniki takie jak zmienność surowców, parametrów technologicznych czy błędy operatorów mogą wpływać na różnice w jakości między poszczególnymi partiami” – mówi Dawid Partyka, lider ds. jakości i pomiarów w Odlewni Kutno


Inną istotną kwestią w procesie produkcji wyrobów odlewniczych jest skrócenie czasu potrzebnego na kontrolę jakości, aby uniknąć opóźnień w dostawach. Przy dużych wolumenach produkcji, manualna kontrola każdego egzemplarza może być czasochłonna i kosztowna. Dlatego odlewnie dążą do wdrażania automatyzacji i nowoczesnych technologii, takich jak systemy wizyjne czy testy nieniszczące, które umożliwią nam szybką i dokładną kontrolę jakości.

Wpływ tych problemów na cały proces produkcyjny jest znaczący. Wady i defekty wykryte podczas kontroli jakości wymagają interwencji, co prowadzi do konieczności naprawy lub odrzucenia wyrobów. To z kolei może prowadzić do opóźnień w dostawach, zwiększenia kosztów i utraty zaufania klientów.

„Ciągłe dążenie do poprawy jakości i rozwiązywanie problemów jakościowych są nieodłącznym elementem naszej pracy. Przyjmujemy wyzwania, podejmujemy działania korygujące i wdrażamy nowe technologie, aby zapewnić naszym klientom produkty odlewnicze najwyższej jakości” – stwierdza Dawid Partyka, lider ds. jakości i pomiarów w Odlewni Kutno.

 

Poznaj najważniejsze funkcje maszyn CMM

Jakie wyzwania Odlewnia Kutno postawiła przed Comtec 3D?

Głównymi kwestiami, jakie postawiła przed nami Odlewnia Kutno były: 

  • automatyzacja procesu kontroli jakości,  
  • redukcja czasu,
  • zapewnienie szybkiej weryfikacji całej produkcji pod kątem zgodności rysunkowej.

Do realizacji tego zadania wykorzystana została maszyna współrzędnościowa o konstrukcji portalowej firmy TRIMEK model SPARK 16.10.07 wyposażona w technologię pomiaru i skaningu stykowego, jaki i bezstykowego.

Znacząco skróciło to cały pomiar oraz pozwoliło na prezentowanie odchyłek w postaci mapy kolorystycznej. Cały system obsługiwany jest przez wszechstronne oprogramowanie METROLOG X4, dające operatorom urządzenia rozbudowane możliwości analizy oraz raportowania.

Dzięki temu możliwe jest szybkie rozwiązywanie problemów jakościowych oraz znajdowanie przyczyn i zapobieganie im w przyszłości co znacząco przyczynia się do redukcji kosztów.

Film przedstawia widok 3D. Praca w oprogramowaniu offline Silma X4 METROLOG, umożliwiającym zaawansowaną symulację i bliźniacze odwzorowanie procesu pomiarów 3D.

„Wdrożone rozwiązanie jest uzupełnieniem modernizowanej przez nas wcześniej manualnej maszyny pomiarowej ZETTMESS, na której również zainstalowane jest oprogramowanie METROLOG X4. Dzięki temu klient wykorzystuje obecnie jeden standard, co przekłada się na możliwość użycia tego samego programu pomiarowego na obydwu urządzeniach oraz elastycznego przesuwania operatorów między urządzeniami.

Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, bo zadanie postawione przez Odlewnię Kutno było z jednej strony kompleksowe, a z drugiej ważnym czynnikiem w procesie był czas i możliwość szybkiej reakcji na jakiekolwiek problemu produkcyjne” – mówi Krzysztof Pawlak, dyrektor sprzedaży Comtec 3D.

 

Efekty współpracy Odlewni Kutno z Comtec 3D

Zastosowanie technologii skanowania 3D przyniosło dla Odlewni Kutno liczne korzyści. Na skutek wdrożonych rozwiązań, firma może:

  • dokładnie analizować produkty,
  • identyfikować defekty i wady,
  • monitorować proces produkcji w czasie rzeczywistym. 
To umożliwia skrócenie czasu reakcji, zwiększenie efektywności i minimalizację ryzyka w zakresie kontroli jakości.


„Dzięki temu mamy możliwość szybkiego rozwiązywania wszystkich problemów jakościowych, znajdowania przyczyn oraz zapobiegania im w przyszłości co przekłada się na redukcję kosztów chociażby takich, jak reklamacje u klientów” – podsumowuje współpracę Dawid Partyka, lider ds. jakości i pomiarów w Odlewni Kutno.

 

Film przedstawia pracę maszyny współrzędnościowej o konstrukcji portalowej firmy TRIMEK model SPARK 16.10.07 wyposażonej w technologię pomiaru i skaningu stykowego, jaki i bezstykowego.

Comtec 3D oferuje kompleksowe usługi skanowania 3D, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Nasze zaawansowane skanery 3D oraz maszyny CMM gwarantują precyzyjne i powtarzalne pomiary, co pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych problemów produkcyjnych. Dzięki temu można uniknąć wadliwych produktów i zwiększyć poziom satysfakcji klientów.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii skanowania 3D są nieocenione. Pozwala ona na optymalizację procesów produkcyjnych, redukcję kosztów, skrócenie czasu dostaw oraz poprawę jakości produktów. Dodatkowo, dzięki analizie danych zebranych podczas skanowania, można wprowadzać innowacje i ulepszenia w procesie produkcji.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami i dowiedzenia się więcej o naszych usługach. Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest gotowy, by odpowiedzieć na wszelkie pytania i doradzić w zakresie wdrażania technologii skanowania 3D. Wierzymy, że nasza współpraca przyniesie również Państwu wymierne korzyści i przyczyni się do sukcesu firmy.

Dziękujemy Odlewni Kutno za współpracę przy realizacji tego materiału.

New call-to-action